Bengt Wiberg

Bengt är en strukturerad entreprenör som suttit i Linderoths styrelse under många år. Han har under åren startat och byggt upp flera företag, och med den erfarenheten och en aldrig sinande nyfikenhet hjälpt många andra att göra samma resa. Inte minst Linderoths.

Till vardags arbetar han med styrelsefrågor; håller i utbildningar för statliga och privata bolag och hjälper företagare ta viktiga beslut ur både kommersiell och personlig synvinkel. Bengt har även skrivit faktaböcker om styrelsearbete; vad som gör verksamheter framgångsrika och får dem att utvecklas positivt. Han har verkat inom en rad olika branscher, som anställd VD på såväl nationell som internationell nivå.

Styrelseordförande