Camilla Hedén

Camilla ser till att siffror hamnar på rätt ställe, att löner rapporteras i tid och att de betalas ut på rätt dag. Sedan 2014 är hon ekonomiansvarig på Linderoths och har hand om bokföring, bokslut och årsredovisningar. Camilla är noggrann, analytisk och effektiv och arbetar därför bara deltid.

Redovisning

Kontakta Camilla om:
Ekonomi- och redovisningsfrågor