Kjell Svensson

Noggrann och analytisk med lång erfarenhet från den grafiska branschen. Som produktionsledare och kundansvarig på Linderoths Studio hanterar Kjell det mesta som produceras fysiskt för både Studions och byråns kunder.

Med snart 30 år i branschen har Kjell skaffat sig unik fackkunskap. Under sina första år i branschen arbetade han som tryckare, och har därför kunskap inom både reprohantering och olika bokbinderitekniker. Med sina  20 år som produktionsledare vet Kjell precis vad som krävs när det kommer till att planera och driva projekt, och vet vart man ska vända sig för att hitta rätt tryckeri för rätt trycksak, till priser som gagnar kunden.

Production Manager, Linderoths Studio
kjell.svensson@linderoths.se
+ 46 703 24 69 05