Barnens Livräddningsskola – Webb

Svenska Livräddningssällskap är en ideell organisation som arbetar för en ökad säkerhet vid våra vatten och isar. I stadgarna står det att vi ska arbeta inom tre områden; simkunnighet, livräddning och säkerhet.

Tjänster

Nulägesanalys
Kund- och medarbetarundersökning
Digital Strategi
Innehållsstrategi
Webbutveckling

Alltför många barn drunknar fast de kan simma. Alltför få barn vet vad de ska göra i en nödsituation i vattnet, på isen eller i båten. Problemet är inte simkunnigheten, utan att det saknas kunskap. Dessutom är det skolans uppgift att sprida vattenkunskap, men lärarna har inte haft det lätt, eftersom det inte finns några läromedel. Därför har Svenska Livräddningssällskapet startat Barnens Livräddningsskola.

Linderoths uppgift var att hitta ett sätt att sprida vattenkunskap genom skolorna för att rädda fler barns liv. Lösningen blev en öppen, webbaserad kunskapsbank för alla lärare. På kunskapsbanken kan lärare och föräldrar hämta lektioner, tips och lekar i form av filmer, bilder och texter. De kan också ladda upp egna lektioner som granskas, godkänns och publiceras av av erfarna simlärare.

Besök barnenslivraddningsskola.se