Castellum – Årsredovisning 2015

När Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) delade ut pris för Bästa Årsredovisning 2015, var det Castellum som gick hela vägen i kategorin Large Cap. Enligt juryn har fastighetsbolaget varit med i vinnardiskussionerna under många år, och 2015 var utan tvivel Castellums år.

Vi är glada å Castellums vägnar, och stolta över att arbetet vi gjort tillsammans med Castellum tog dem hela vägen.

Tjänster

Varumärkesstrategi
Varumärkeshierarki
Varumärkes identitet
Produktion

Co-creation

Castellum Inhouse

Årsredovisningen blev vinnare i kategori Large Cap. Juryns motivering är bra, men väldigt lång, så vi har plockat ut ett par godbitar:

Hela årsredovisningen präglas av tydliga budskap och en lagom kombination av text, statistik och annan fakta. Castellum levererar ett snabbt budskap redan på omslaget. Bolaget har ett rakt och okomplicerat vd-ord, bra framtidsbedömning och tydlig prognos för 2016.

Förvaltningsberättelsen omfattar en stor del av årsredovisningen. Här har man tagit ett grepp som leder till en bättre utformad produkt. Upprepningar undviks och sidantalet hålls nere.

På flera av de områden som juryn anser är särskilt viktiga ligger Castellum i det absoluta toppskiktet. Affärsmodell, mål och strategier beskrivs tydligt. Ett bra inslag är att Castellums position i relation till konkurrenterna lyfts fram på flera olika platser, inte minst genom ett antal diagram.

Sammantaget en utmärkt årsredovisning som kan ge mycket inspiration till såväl branschkollegor som bolag verksamma inom helt andra områden med ambition att göra en så bra årsredovisning som möjligt. Det finns egentligen inga svaga punkter.

I kategorin Large Cap, bedöms bolag som har ett marknadsvärde över 1000 MEUR.

Linderoths deltog även i arbetet med Castellums Årsredovisning 2016.