Castellum - Kännedomskampanj

Castellum är ett varumärke som varit välkänt på börsen och i bank- och finansvärlden. Men i världen utanför är de desto mer okända eftersom de har varit organiserade i lokala dotterbolag med helt andra namn. Hösten 2016 samlades alla under en och samma Castellumflagg.

Tjänster

Kommunikationskoncept

Kampanjen ska öka kännedomen.
Vi på Linderoths arbetade fram en kampanj för att öka kännedomen om Castellumvarumärket. Med tanke på bakgrunden var det viktigt att bygga en homogen bild av Castellum, dvs att få kunderna att se samma sak, oavsett om man har en frisörsalong i Örebro eller är finansanalytiker i Stockholm.

Det var samtidigt viktigt att koppla deras lokala ortsnärvaro med det stora, starka nationella bolagets resurser att hjälpa företag att växa och utvecklas.

Lokaler angår många.
Målgruppen var ”så många som möjligt”. När ett företag ska byta eller förändra sina lokaler, är det många människor inblandade och många som har stor påverkan. Därför var receptionisterna precis lika viktiga att nå med kampanjbudskapen som företagsledare och beslutsfattare.

Utgångspunkten.
En av kampanjens viktigaste utgångspunkter var att inte prata som andra fastighetsbolag – alltså om sig själva. Istället pratar Castellum om kunden. Om att visa varför Castellum är bra för dem, genom att möta entreprenörssjälar och företagare i deras drömmar, visioner, problem och drömmar.

Kampanjen rullades ut i 20 städer under april månad.