Dentsply Sirona – A new angle.

Ett av världens största tandvårdsföretag heter Dentsply Sirona. På vårkanten 2017 vände de sig till oss för en europeisk lansering av tandimplantatet OsseoSpeed Profile. Trots att det var en rejäl utmaning byggde inte lösningen på att vi tänkte utanför boxen. Utan tvärtom.

Ett nytt, innovativt tandimplantat.
Att sätta in tandimplantat är ingen enkel match. En av svårigheterna är att käkbenets form varierar. Speciellt för de ställen i munnen där käkbenet lutar (ca en tredjedel) har Dentsply Sirona tagit fram OsseoSpeed Profile EV. För patienten ger OsseoSpeed ett snyggare slutresultat, snabbare läkeprocess och lägre tandläkarräkning.

Trygghet var största hindret.
Linderoths fick i uppgift att intressera Europas tandläkare för det nya implantatet och ge ländernas säljorganisationer en ”idéhare” för fortsatt bearbetning. På implantatmarknaden är det gott om konkurrenter, produkter och erbjudanden är snarlika och motivationen att byta från ett varumärke till ett annat, är allt annat än hög. Som tandläkare håller man sig hårt till de metoder och produkter man kan.

Som så ofta låg lösningen i problemet.
Idélösningen byggde på ett av de äldsta och effektivaste sätten att lösa ett kommunkationsproblem: ”Show – don’t tell”. Vi jämförde helt enkelt två röntgenbilder. Ena bilden visade ett sluttande käkben med lika sluttande implantat. På andra bilden syntes ett lutande käkben med ett rakt standardimplantat. Vilket som bäst löser uppgiften blir uppenbart.

Undvika papperskorgen.
För vara säkra på att inte med expressfart förpassas till tandläkarmottagningarnas papperskorgar förpackades lösningen i box. Beroende på vilken dragögla man drog i, syntes resultaten av ”New thinking” eller ”Conventional thinking”.

Hela boxen plastades in och på undersidan fanns en behändig liten broschyr med djupare information och även en möjlighet att stoppa in en personlig inbjudan till ett seminarie, en mässa etc, allt för att möta de olika säljorganisationernas varierande behov..