Newbody Family – Länge leve föreningslivet

”Länge Leve Föreningslivet” var en varumärkeskampanj för Newbody Family. Ansatsen var att sprida kunskap om föreningslivets roll som demokratifundament och motkraft till intressen som vill polarisera och sprida rädsla i samhället.

Men föreningslivet är pressat. Antalet föreningar minskar. Med kampanjen vill Newbody vända utvecklingen genom att berätta VARFÖR ett starkt, livskraftigt föreningsliv är bra för samhället.

Forskning visar att i områden med ett starkt föreningsliv har människor högre grad av tillit och tolerans mot andra. Man har också fler vänner, bättre hälsa och högre upplevd livskvalitet.

Kampanjen hade två syften. Dels att bilda opinion för föreningslivets samhällsnytta, dels att aktivera försäljning. Två syften som är minst sagt känsliga att förena. För den opinjonsbildande kommunikationen valdes annonsering i morgonpress, online-TV, radio/pod och sociala medier. Säljaktiveringen med sina ”stötta-budskap” koncentrerades till nyhetswebbar och sociala medier.

Banners Newbody Family kampanj