Annonsering för Kamado Sumo

Kamado Sumo – Grilla färger

En Kamado är en grill. Men det är inte bara en grill. Det är också En bakugn, ett rökeri, kokeri, rotisserie, en pizzaugn. Och en kolgrill. Samtidigt. Den skulle vi lansera.

Kött, eld, öl och gubbar som grillar. Så ser reklamen för grillar ut och har så gjort sedan bilar hade fenor. Att grillen har blivit en hörnsten i männens värld, är filosofiskt sett märkligt, men precis vad kommunikationen har åstadkommit.

Kamado Suumo är något annat. Därför måste vi också kommunicera på ett annorlunda sätt och med budskapet att det är ett mångsidigare alternativ till vanliga kol- och gasolgrillar. Och definitivt inte enbart rikta oss till män. Därför använde vi magasin som inte enbart vänder sig till män: Allt om Mat, Leva och Bo och DI-Weekend.

Lösningen grundade sig i insikten om den traditionella grillmåltidens begränsade färgskala. För att visuellt illustrera Kamadons mångsidighet (utan att visa matbilder) använde vi färgernas symbolvärld.
Med en Kamado Sumo på altanen har man en helt annan smakpalett till sitt förfogande.