SVD annons för GPBM

GP – Ljus och mörker

Drar man det till sin spets är det mycket enkelt. En ficklampa ger ljus i mörker. Punkt slut. Mer behöver egentligen inte sägas. Eller?

Den som mot förmodan minns att de sett reklam för ficklampor och pannlampor, känner kanske igen någon av de tre dominerande lösningsvägarna: A) igenkänning med situationer som camping, löpning eller diverse äventyr, B) produktegenskaper som längd och vikt, batteritid, ljusstyrka, ljusräckvidd eller tålighet och C) pris (inte sällan i kombination med A och B).

Så ser det ut.

För att hitta en annorlunda väg framåt, tog vi fasta på att folk är mycket ointresserade av kategorin. Därför landade vi i en lösning som kretsade kring det mest grundläggande av den grundläggande nytta en ficklampa kan göra för användaren – att sprida ljus i mörker.

Annonsen ”före/efter” publicerades i nordisk kvällspress, samma dag som omställningen till vintertid. Det vill säga, den dag då medvetandet om mörkrets konsekvenser är ovanligt högt.

Kampanjen riktade sig främst till detaljhandeln. Men för att nå dem (och bana väg för GP:s säljare) vände den sig till den breda allmänheten.