OBOS – Hägerneholm Park

Vem vill inte ge sina barn ljusa barndomsminnen? Minnen av lek och spring mellan hus, av äventyr i skog och mark, skoldagar, bollspel, grill, kvällsdopp och långa sommarkvällar? De minnen man själv fått eller kanske aldrig fått uppleva. De vill man skänka.
Detta tog vi som utgångspunkt när OBOS – en av nordens största bostadsutvecklare, i en trög bostadsmarknad gav oss uppdraget att skapa intresse för Hägerneholm Park, ett bostadsområde med moderna och miljökloka radhus i Täby. Produkten var radhus i trä som tar tillvara på och möjliggör ekosystemtjänster. I sig själv inte unikt, men omgivningarna bjuder på ingredienser som kan skänka minnen. Här fann vi vägen. Vägen genom minnena och känslorna.

Co-creation

Emelie Zetterberg

Konceptet vi tog fram bygger på att inkludera barnen. Vi tror att föräldrar i stora beslut som husköp, tar barnen och deras behov i beaktning. Man vill ge barnen en bra plats att bo, leva och växa upp på.

En klassisk barnrumsdetalj är ABC-tavlan. En sådan har vi alla en relation till. Genom att använda ett lekfullt manér som flörtar med föräldrarnas minnen och deras drömmar om att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och kunskapstörst, kunde vi särskilja oss från andra bostadsutvecklare. Varje bokstav fick representera någonting som har med livet i Hägerneholm Park att göra. På så sätt kunde vi blanda det känslomässiga och det mer faktatunga på ett sätt som engagerade såväl liten som stor.

Kampanjen gick digitalt samt i traditionella kanaler som print, utomhus och DR.