Newbody Family – Ingen vanlig webbshop

Newbody Family – Ingen vanlig webbshop

Varför köpa en vanlig t-shirt?
När du kan köpa en nu-har-hela-laget-råd-att-hänga-med-på-cupen-t-shirt!

Newbody Family finns till för att hjälpa föreningar och skolklasser att uppnå sina mål och drömmar. Sedan de startade 1987 har Sveriges klubbar och klasser tjänat över 1,2 miljarder kr genom att sälja Newbodys produkter.

Tidigare har tjejer och killar fått gå runt till grannar och bekanta och tagit upp beställningar, med en Newbody-katalog. Nu har Newbody digitaliserat affären och tagit fram en ny webbshop. Där kan vem som helst handla och få produkterna hemskickade inom några dagar. Ingen behöver längre vänta i veckor på leverans. Men pengarna går fortfarande till favoritlaget. Vill man stötta Skoftebyns Flickor 08-lag, så gör man det.

Newbody är ett varumärke som miljoner svenskar känner till. Syftet med den nya reklamfilmen var att få så många som möjligt att känna till den nya, smidiga webbshopen. Att stötta föreningslivet har blivit enklare än någonsin.


Annonsering för Kamado Sumo

Kamado Sumo – Grilla färger

Annonsering för Kamado Sumo

Kamado Sumo – Grilla färger

En Kamado är en grill. Men det är inte bara en grill. Det är också En bakugn, ett rökeri, kokeri, rotisserie, en pizzaugn. Och en kolgrill. Samtidigt. Den skulle vi lansera.

Kött, eld, öl och gubbar som grillar. Så ser reklamen för grillar ut och har så gjort sedan bilar hade fenor. Att grillen har blivit en hörnsten i männens värld, är filosofiskt sett märkligt, men precis vad kommunikationen har åstadkommit.

Kamado Suumo är något annat. Därför måste vi också kommunicera på ett annorlunda sätt och med budskapet att det är ett mångsidigare alternativ till vanliga kol- och gasolgrillar. Och definitivt inte enbart rikta oss till män. Därför använde vi magasin som inte enbart vänder sig till män: Allt om Mat, Leva och Bo och DI-Weekend.

Lösningen grundade sig i insikten om den traditionella grillmåltidens begränsade färgskala. För att visuellt illustrera Kamadons mångsidighet (utan att visa matbilder) använde vi färgernas symbolvärld.
Med en Kamado Sumo på altanen har man en helt annan smakpalett till sitt förfogande.


Kampanj för Newbody family

Newbody – Länge leve föreningslivet!

Newbody Family – Länge leve föreningslivet

”Länge Leve Föreningslivet” var en varumärkeskampanj för Newbody Family. Ansatsen var att sprida kunskap om föreningslivets roll som demokratifundament och motkraft till intressen som vill polarisera och sprida rädsla i samhället.

Men föreningslivet är pressat. Antalet föreningar minskar. Med kampanjen vill Newbody vända utvecklingen genom att berätta VARFÖR ett starkt, livskraftigt föreningsliv är bra för samhället.

Forskning visar att i områden med ett starkt föreningsliv har människor högre grad av tillit och tolerans mot andra. Man har också fler vänner, bättre hälsa och högre upplevd livskvalitet.

Kampanjen hade två syften. Dels att bilda opinion för föreningslivets samhällsnytta, dels att aktivera försäljning. Två syften som är minst sagt känsliga att förena. För den opinjonsbildande kommunikationen valdes annonsering i morgonpress, online-TV, radio/pod och sociala medier. Säljaktiveringen med sina ”stötta-budskap” koncentrerades till nyhetswebbar och sociala medier.

Banners Newbody Family kampanj

SVD annons för GPBM

GP Lighting – Före och Efter

SVD annons för GPBM

GP – Ljus och mörker

Drar man det till sin spets är det mycket enkelt. En ficklampa ger ljus i mörker. Punkt slut. Mer behöver egentligen inte sägas. Eller?

Den som mot förmodan minns att de sett reklam för ficklampor och pannlampor, känner kanske igen någon av de tre dominerande lösningsvägarna: A) igenkänning med situationer som camping, löpning eller diverse äventyr, B) produktegenskaper som längd och vikt, batteritid, ljusstyrka, ljusräckvidd eller tålighet och C) pris (inte sällan i kombination med A och B).

Så ser det ut.

För att hitta en annorlunda väg framåt, tog vi fasta på att folk är mycket ointresserade av kategorin. Därför landade vi i en lösning som kretsade kring det mest grundläggande av den grundläggande nytta en ficklampa kan göra för användaren – att sprida ljus i mörker.

Annonsen ”före/efter” publicerades i nordisk kvällspress, samma dag som omställningen till vintertid. Det vill säga, den dag då medvetandet om mörkrets konsekvenser är ovanligt högt.

Kampanjen riktade sig främst till detaljhandeln. Men för att nå dem (och bana väg för GP:s säljare) vände den sig till den breda allmänheten.


Wallstreet - Rebussar

Wallstreet – Rebussar

De senaste åren har reklamtröttheten ökat. Retargeting och identitetskränkande nätreklam är några av orsakerna, men också att allt mer reklam upplevs som tjatig, gapig och ointressant. Men det finns undantag. Folk är mer positiva till utomhusreklam än t ex reklam i mobilen, datorn och TV.

Wallstreet Media har annonsytorna på bussar och spårvagnar i Storstockholm och Storgöteborg. Det är inget nytt och coolt media. Men det är testat, beprövat och presterar effektmässigt bättre per satsad reklamkrona än de flesta kanaler.

Briefen.
Vårt uppdrag var att göra en kampanj på Wallstreets egna ytor. Dels för att öka intresset hos direktkunder, media- och reklambyråer, dels att långsiktigt påverka allmänhetens attityd till reklam på bussar och spårvagnar.

Kampanjmålet.
Vår målsättning var att göra en kul och engagerande kampanj, helt utan säljbudskap, som kunde dra i alla fall ett litet strå till stacken för att förbättra allmänhetens attityd till reklam. Med kampanjen ville vi också inspirera kreatörerna på Göteborgs reklambyråer att skruva upp idéhöjden något snäpp när buss- och spårvagnsreklam finns med på projektlistan.


Platzer - The Challenge Day

Platzer – The Challenge Day

När en företagsledning tar fram en ny strategi ska den implementeras. Alltför ofta resulterar det i trötta konferensdragningar och styrdokument som ingen bryr sig om. Mer än ledningen. Det misstaget ville inte Platzer Fastigheter göra.

Tjänster

Implementering

När ledningen hade jobbat fram en ny vision ville de försäkra sig om att alla medarbetare verkligen gick igång på den och ville se den bli verklighet. De ville helt enkelt att få varenda medarbetare att göra visionen till ”sin”.

Platzers nya vision pekade ut ett riktigt högt mål: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta.”

Ska man göra Göteborg bättre, måste man veta hur den är just nu. För att ge implementeringen en flygande start iscensatte vi ”The Challenge Day” – ett slags reality game där vi skickade ut medarbetarna över hela Göteborg. De fick fem timmar på sig att lösa en rad uppdrag som på ett eller annat sätt handlade om att hitta idéer om hur Göteborg skulle kunna bli bättre.

Medarbetarna delades upp i 10 team. Första uppdraget var att hitta teamets egen webbplats. På webbplatsen fick teamet instruktioner från spelledningen. Via webben fick de också skicka in bilder och bevis på att de utfört sina uppdrag.

Vid målgång väntade en utställning med gruppernas idéer som sedan utgångspunkt för kommande steg i implementeringen. Hur det gick till ser du om du kör igång filmen.


OBOS – Hägerneholm Park

OBOS – Hägerneholm Park

Vem vill inte ge sina barn ljusa barndomsminnen? Minnen av lek och spring mellan hus, av äventyr i skog och mark, skoldagar, bollspel, grill, kvällsdopp och långa sommarkvällar? De minnen man själv fått eller kanske aldrig fått uppleva. De vill man skänka.
Detta tog vi som utgångspunkt när OBOS – en av nordens största bostadsutvecklare, i en trög bostadsmarknad gav oss uppdraget att skapa intresse för Hägerneholm Park, ett bostadsområde med moderna och miljökloka radhus i Täby. Produkten var radhus i trä som tar tillvara på och möjliggör ekosystemtjänster. I sig själv inte unikt, men omgivningarna bjuder på ingredienser som kan skänka minnen. Här fann vi vägen. Vägen genom minnena och känslorna.

Co-creation

Emelie Zetterberg

Konceptet vi tog fram bygger på att inkludera barnen. Vi tror att föräldrar i stora beslut som husköp, tar barnen och deras behov i beaktning. Man vill ge barnen en bra plats att bo, leva och växa upp på.

En klassisk barnrumsdetalj är ABC-tavlan. En sådan har vi alla en relation till. Genom att använda ett lekfullt manér som flörtar med föräldrarnas minnen och deras drömmar om att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och kunskapstörst, kunde vi särskilja oss från andra bostadsutvecklare. Varje bokstav fick representera någonting som har med livet i Hägerneholm Park att göra. På så sätt kunde vi blanda det känslomässiga och det mer faktatunga på ett sätt som engagerade såväl liten som stor.

Kampanjen gick digitalt samt i traditionella kanaler som print, utomhus och DR.