Wallstreet - Rebussar

Wallstreet – Rebussar

De senaste åren har reklamtröttheten ökat. Retargeting och identitetskränkande nätreklam är några av orsakerna, men också att allt mer reklam upplevs som tjatig, gapig och ointressant. Men det finns undantag. Folk är mer positiva till utomhusreklam än t ex reklam i mobilen, datorn och TV.

Wallstreet Media har annonsytorna på bussar och spårvagnar i Storstockholm och Storgöteborg. Det är inget nytt och coolt media. Men det är testat, beprövat och presterar effektmässigt bättre per satsad reklamkrona än de flesta kanaler.

Briefen.
Vårt uppdrag var att göra en kampanj på Wallstreets egna ytor. Dels för att öka intresset hos direktkunder, media- och reklambyråer, dels att långsiktigt påverka allmänhetens attityd till reklam på bussar och spårvagnar.

Kampanjmålet.
Vår målsättning var att göra en kul och engagerande kampanj, helt utan säljbudskap, som kunde dra i alla fall ett litet strå till stacken för att förbättra allmänhetens attityd till reklam. Med kampanjen ville vi också inspirera kreatörerna på Göteborgs reklambyråer att skruva upp idéhöjden något snäpp när buss- och spårvagnsreklam finns med på projektlistan.


Platzer - The Challenge Day

Platzer – The Challenge Day

När en företagsledning tar fram en ny strategi ska den implementeras. Alltför ofta resulterar det i trötta konferensdragningar och styrdokument som ingen bryr sig om. Mer än ledningen. Det misstaget ville inte Platzer Fastigheter göra.

Tjänster

Implementering

När ledningen hade jobbat fram en ny vision ville de försäkra sig om att alla medarbetare verkligen gick igång på den och ville se den bli verklighet. De ville helt enkelt att få varenda medarbetare att göra visionen till ”sin”.

Platzers nya vision pekade ut ett riktigt högt mål: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta.”

Ska man göra Göteborg bättre, måste man veta hur den är just nu. För att ge implementeringen en flygande start iscensatte vi ”The Challenge Day” – ett slags reality game där vi skickade ut medarbetarna över hela Göteborg. De fick fem timmar på sig att lösa en rad uppdrag som på ett eller annat sätt handlade om att hitta idéer om hur Göteborg skulle kunna bli bättre.

Medarbetarna delades upp i 10 team. Första uppdraget var att hitta teamets egen webbplats. På webbplatsen fick teamet instruktioner från spelledningen. Via webben fick de också skicka in bilder och bevis på att de utfört sina uppdrag.

Vid målgång väntade en utställning med gruppernas idéer som sedan utgångspunkt för kommande steg i implementeringen. Hur det gick till ser du om du kör igång filmen.


OBOS – Hägerneholm Park

OBOS – Hägerneholm Park

Vem vill inte ge sina barn ljusa barndomsminnen? Minnen av lek och spring mellan hus, av äventyr i skog och mark, skoldagar, bollspel, grill, kvällsdopp och långa sommarkvällar? De minnen man själv fått eller kanske aldrig fått uppleva. De vill man skänka.
Detta tog vi som utgångspunkt när OBOS – en av nordens största bostadsutvecklare, i en trög bostadsmarknad gav oss uppdraget att skapa intresse för Hägerneholm Park, ett bostadsområde med moderna och miljökloka radhus i Täby. Produkten var radhus i trä som tar tillvara på och möjliggör ekosystemtjänster. I sig själv inte unikt, men omgivningarna bjuder på ingredienser som kan skänka minnen. Här fann vi vägen. Vägen genom minnena och känslorna.

Co-creation

Emelie Zetterberg

Konceptet vi tog fram bygger på att inkludera barnen. Vi tror att föräldrar i stora beslut som husköp, tar barnen och deras behov i beaktning. Man vill ge barnen en bra plats att bo, leva och växa upp på.

En klassisk barnrumsdetalj är ABC-tavlan. En sådan har vi alla en relation till. Genom att använda ett lekfullt manér som flörtar med föräldrarnas minnen och deras drömmar om att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och kunskapstörst, kunde vi särskilja oss från andra bostadsutvecklare. Varje bokstav fick representera någonting som har med livet i Hägerneholm Park att göra. På så sätt kunde vi blanda det känslomässiga och det mer faktatunga på ett sätt som engagerade såväl liten som stor.

Kampanjen gick digitalt samt i traditionella kanaler som print, utomhus och DR.


Castellum – Torsgatan 26

Castellum – Torsgatan 26

På en bakgata, en kort promenad från Centralen, vilar en av Stockholms bäst bevarade hemligheter. Ett landmärke som nästan fallit i glömska.  Stockholm Gasverk byggdes för över 110 år sedan efter två arkitekters vision: att väva samman arbetsplatser, boende och verkstäder i ett enda hus.

Co-creation

vingaland.se

Castellum utvecklar fastigheten till en unik miljö som kopplar samman stadsdelar, verksamheter, gårdar och idéer. Vi ville i ett tidigt skede visa att det sker något stort och viktigt på Torsgatan, bygga förväntning och nyfikenhet och etablera en destination. 


Dentsply Sirona – A new angle

Dentsply Sirona – A new angle.

Ett av världens största tandvårdsföretag heter Dentsply Sirona. På vårkanten 2017 vände de sig till oss för en europeisk lansering av tandimplantatet OsseoSpeed Profile. Trots att det var en rejäl utmaning byggde inte lösningen på att vi tänkte utanför boxen. Utan tvärtom.

Ett nytt, innovativt tandimplantat.
Att sätta in tandimplantat är ingen enkel match. En av svårigheterna är att käkbenets form varierar. Speciellt för de ställen i munnen där käkbenet lutar (ca en tredjedel) har Dentsply Sirona tagit fram OsseoSpeed Profile EV. För patienten ger OsseoSpeed ett snyggare slutresultat, snabbare läkeprocess och lägre tandläkarräkning.

Trygghet var största hindret.
Linderoths fick i uppgift att intressera Europas tandläkare för det nya implantatet och ge ländernas säljorganisationer en ”idéhare” för fortsatt bearbetning. På implantatmarknaden är det gott om konkurrenter, produkter och erbjudanden är snarlika och motivationen att byta från ett varumärke till ett annat, är allt annat än hög. Som tandläkare håller man sig hårt till de metoder och produkter man kan.

Som så ofta låg lösningen i problemet.
Idélösningen byggde på ett av de äldsta och effektivaste sätten att lösa ett kommunkationsproblem: ”Show – don’t tell”. Vi jämförde helt enkelt två röntgenbilder. Ena bilden visade ett sluttande käkben med lika sluttande implantat. På andra bilden syntes ett lutande käkben med ett rakt standardimplantat. Vilket som bäst löser uppgiften blir uppenbart.

Undvika papperskorgen.
För vara säkra på att inte med expressfart förpassas till tandläkarmottagningarnas papperskorgar förpackades lösningen i box. Beroende på vilken dragögla man drog i, syntes resultaten av ”New thinking” eller ”Conventional thinking”.

Hela boxen plastades in och på undersidan fanns en behändig liten broschyr med djupare information och även en möjlighet att stoppa in en personlig inbjudan till ett seminarie, en mässa etc, allt för att möta de olika säljorganisationernas varierande behov..


Castellum - Kännedomskampanj

Castellum - Kännedomskampanj

Castellum är ett varumärke som varit välkänt på börsen och i bank- och finansvärlden. Men i världen utanför är de desto mer okända eftersom de har varit organiserade i lokala dotterbolag med helt andra namn. Hösten 2016 samlades alla under en och samma Castellumflagg.

Tjänster

Kommunikationskoncept

Kampanjen ska öka kännedomen.
Vi på Linderoths arbetade fram en kampanj för att öka kännedomen om Castellumvarumärket. Med tanke på bakgrunden var det viktigt att bygga en homogen bild av Castellum, dvs att få kunderna att se samma sak, oavsett om man har en frisörsalong i Örebro eller är finansanalytiker i Stockholm.

Det var samtidigt viktigt att koppla deras lokala ortsnärvaro med det stora, starka nationella bolagets resurser att hjälpa företag att växa och utvecklas.

Lokaler angår många.
Målgruppen var ”så många som möjligt”. När ett företag ska byta eller förändra sina lokaler, är det många människor inblandade och många som har stor påverkan. Därför var receptionisterna precis lika viktiga att nå med kampanjbudskapen som företagsledare och beslutsfattare.

Utgångspunkten.
En av kampanjens viktigaste utgångspunkter var att inte prata som andra fastighetsbolag – alltså om sig själva. Istället pratar Castellum om kunden. Om att visa varför Castellum är bra för dem, genom att möta entreprenörssjälar och företagare i deras drömmar, visioner, problem och drömmar.

Kampanjen rullades ut i 20 städer under april månad.