Platzer – The Challenge Day

När en företagsledning tar fram en ny strategi ska den implementeras. Alltför ofta resulterar det i trötta konferensdragningar och styrdokument som ingen bryr sig om. Mer än ledningen. Det misstaget ville inte Platzer Fastigheter göra.

Tjänster

Implementering

När ledningen hade jobbat fram en ny vision ville de försäkra sig om att alla medarbetare verkligen gick igång på den och ville se den bli verklighet. De ville helt enkelt att få varenda medarbetare att göra visionen till ”sin”.

Platzers nya vision pekade ut ett riktigt högt mål: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta.”

Ska man göra Göteborg bättre, måste man veta hur den är just nu. För att ge implementeringen en flygande start iscensatte vi ”The Challenge Day” – ett slags reality game där vi skickade ut medarbetarna över hela Göteborg. De fick fem timmar på sig att lösa en rad uppdrag som på ett eller annat sätt handlade om att hitta idéer om hur Göteborg skulle kunna bli bättre.

Medarbetarna delades upp i 10 team. Första uppdraget var att hitta teamets egen webbplats. På webbplatsen fick teamet instruktioner från spelledningen. Via webben fick de också skicka in bilder och bevis på att de utfört sina uppdrag.

Vid målgång väntade en utställning med gruppernas idéer som sedan utgångspunkt för kommande steg i implementeringen. Hur det gick till ser du om du kör igång filmen.