Svar till #sistabriefen

Vi har hört, läst och tagit till oss era vittnesmål. Linderoths stödjer självklart #sistabriefen och #metoo och vill verka för att fler ska känna sig hemma i vår bransch och vårt samhälle.

På Linderoths tillvaratar vi möjligheten att bli en bättre arbetsplats där alla människor ska trivas och kunna balansera arbetsliv med privatliv. Under 2017 har det pågått en dialog i vår ledningsgrupp och på företaget kring jämställdhet och arbetsmiljö, som känns än mer angelägen att prioritera. Vårt arbetet har lett fram till en rad punkter och åtgärder som kommer att genomföras under 2018.


Jämställdhetsarbetet utgår från en checklista vilket kommer innebära följande åtgärder:
• Utveckla vår mångfald- och jämställdhetspolicy
• Utveckla vår jämställdhetsplan
• Införa en handlingsplan vid trakasserier i medarbetare-, kund- och leverantörskontakter som landar i konkreta repressalier
• Utse en medarbetare som skyddsperson som kan föra vidare anonyma berättelser om upplevelser till ledningsgruppen.
• Genomföra en anonym medarbetarundersökning per år med fokus på kränkningar, jämställdhet, trygghet, arbetsmiljö och samarbete
• Införa en extern whistleblowing-funktion

Ingen kan göra, eller må, sitt bästa i en arbetsmiljö som inte är inspirerande, trygg och jämställd. Linderoths har kollektivavtal som reglerar löner och övriga anställningsvillkor. Företaget uppmuntrar medarbetare att vara aktiva i frågor som berör vår verksamhet, och den enskildes arbetssituation. Alla medarbetare på Linderoths förväntas också ta sitt ansvar och ha sina medarbetares integritet och mående i åtanke. Alla medarbetare på Linderoths har rätt till sina åsikter och förväntas respektera andras. Alla medarbetare på Linderoths har ansvar för att upptäcka och anmäla oegentligheter.

Genom dessa åtgärder vill vi dra vårt strå till den stora stacken och belysa de strukturella problem som normaliserar övergrepp och diskriminering.