Sverigehuset Almedals Terrasser – Kommunikationskoncept

Sverigehuset bygger och förvaltar fastigheter i och runt Göteborg.  De utgår alltid från platsen och målgruppen när de bygger sina hus och det ska genomsyra hela kundresan. Varje projekt får sin egen identitet för att återspegla det livet man vill att målgruppen ska längta efter.

Tjänster

Varumärkesstrategi
Varumärkes identitet
Innehållsstrategi
Webbutveckling
Kommunikationskoncept
Produktion

CO-creation

Illustratör Maria Kask

Sverigehuset tar tillvara platsens möjligheter och anpassar den till det liv du vill leva där. Hos Sverigehuset är varje projekt unikt, och det ska spegla deras hus från början till slut. Vid förra sekelskiftet var Almedal en plats i utkanten av Göteborg, dominerat av industriverksamhet. Hit sökte sig nästan uteslutande grosshandlare och industriarbetare. Några bostäder fanns knappt i området. Under 1930-talet började staden växa rejält och Almedal blev snabbt en attraktiv stadsdel att bygga bostäder i. Men trots det har uppfattningen fortsatt vara att Almedal ligger en bit utanför stan. Tillsammans med kund, arkitekter och mäklarna som skulle sälja bostäderna, ville vi försöka ändra på den uppfattningen. Det skulle bli ett hus med mycket stadskänsla och en plats för de som värdesätter det hållbara livet. För människor som hellre tar cykeln än bilen, som vill bo nära stan men ha möjlighet att odla egna grönsaker.