Sverigehuset Tölö Gårdar – Kommunikationskoncept

Sverigehuset tar tillvara platsens möjligheter och anpassar den till det liv du vill leva där. Hos Sverigehuset är varje projekt unikt, och det ska spegla deras hus från början till slut. Sverigehuset bygger och förvaltar fastigheter i och runt Göteborg.  De utgår alltid från platsen och målgruppen när de bygger sina hus och det ska genomsyra hela kundresan. Varje projekt får sin egen identitet för att återspegla det man vill att målgruppen ska längta efter.

Tjänster

Varumärkesstrategi
Varumärkes identitet
Innehållsstrategi
Kommunikationskoncept
Produktion

Halland har sedan en lång tid tillbaka präglats av vackra landskap med blommande ängar och röda ladugårdar. På dessa öppna fält tycks tiden stå still och mycket av det som finns där har funnits på samma plats i flera generationer. Därför var det givet att låta omgivningarna ge inspiration till arkitekturen och färgvalen på Tölö Gårdar, liksom konceptet för hela projektet.

Sommaren 1953 var Jonas (vd på Sverigehuset) mamma på besök i trakten med sina föräldrar, och förälskade sig i området och de vackra ängsblommorna. Hon plockade så många blommor hon kunde och gjorde ett herbarium av buketten. Av de blommorna lät vi göra ett mönster. Idag blir det vackra mönstret en påminnelse om det som alltid funnits på platsen. Av mönstret skapade vi detaljer och en vacker tapet som bostadsköparna kunde välja som tillval.