Villa Belparc – Identitet

I slutet på 1800-talet utvecklades allt det som vi idag förknippar med Slottsskogen – djurpark, säldamm, fågeldamm, musikpaviljong, landskapsstugor och restauranger. 1936 byggdes huset som idag är Villa Belparc. Huset kom att präglas av 30-talets funktionalistiska stramhet och rationalism. Linderoths uppdrag var att skapa en ny visuell identitet och en ny webb. Vi tyckte att husets placering och karaktär var ett viktigt arv att förvalta och förädla – en destination som bygger på den unika kombinationen av huset, miljön och platsen. Utifrån dessa parametrar skapade vi en ny identitet för verksamheten.

Tjänster

Varumärkes identitet
Webbutveckling
Produktion

Co-Creation

Illustratör Oleg Beresnev