Hur vi jobbar

Tillsammans med företagsledningar bygger Linderoths varumärken för en ny digital verklighet. Vi skapar kundupplevelser som leder till positiv förändring och ökad affärsnytta.

Den nya digitala verkligheten

Nya beteenden har förändrat förutsättningarna för varumärken. Kundresan, som tidigare var en passiv upplevelse, är idag raka motsatsen, där det är köparen som har och tar initiativet. Kunden möter dig i fem avgörande sammanhang – kommunikation i dina köpta och egna kanaler, ditt erbjudande, teknologin, samtiden och det sociala. Ditt varumärke uppstår i den totala upplevelsen. Frågan är bara: äger du den upplevelsen, eller äger den dig?

Linderoths roll

Linderoths jobbar med att designa kundupplevelser som ökar varumärkets värde och skapar affärsnytta. Det gör vi genom att skapa, återupptäcka eller förbättra kontaktpunkter i kundresan. För att göra skillnad, behöver kontaktpunkterna underhållas och genomsyras av en övergripande idé – en berättelse som blir er strategiska konkurrensfördel. En berättelse som är äkta och berättas på rätt sätt, får dina kunder att lyssna när du bjuder in dem. Vill du få plats i dina kunders medvetande, måste du helt enkelt spela roll. Du måste berätta något som är intressant och värt att lyssna på. Och det är vad vi hjälper våra kunder med.

Tjänster

Vi kan se över hela eller delar av ert varumärke och kundresan ni erbjuder. Från renodlad kommunikation, till strategi eller designuppdrag. Oavsett uppdrag är metoden densamma. För att lyckas med transformation krävs både långsiktighet och förmåga att agera snabbt, därför är vår metod skalbar. Men modeller och metoder till trots – det enda som räknas är vilket resultat de leder till och vilken nytta vi förmår att skapa för våra uppdragsgivare.

Insikt & Analys

Nulägesanalys
Varumärkesundersökning
Kund- och medarbetarundersökning
SEO-analys

Strategi & Målbild

Varumärkesstrategi
Digital Strategi
Varumärkeshierarki
Varumärkesidentitet

Förändring & Effekt

Innehållsstrategi
Webbutveckling
Kommunikationskoncept
Produktion
Implementering
Mätning och uppföljning