Vad vi tror på

Ett varumärke är inte hur det ser ut.
Ett varumärke är vad det GÖR.

Ett varumärke är inte en uppdaterad färgpalett.
Ett varumärke är planen för HANDLING.

Ett varumärke är inte en berättelse om vad du gör.
Ett varumärke är en berättelse om VAD SOM SKA HÄNDA.

Ett varumärke är inte ”ett löfte”.
Ett varumärke är ett UTFÖRT löfte.

Ett varumärke handlar inte om att förändra din logotyp.
Ett varumärke är förmågan att behärska och driva FÖRÄNDRING.

Ett varumärke är inte den nya tonaliteten.
Ett varumärke är en mentor för FRAMTIDEN.

Ett varumärke handlar inte om att kommunicera värde.
Ett varumärke handlar om att SKAPA värde.

Ett varumärke handlar inte om vad du gör.
Ett varumärke handlar om vad du gör MÖJLIGT.

Vad vi gör

Vi står stadigt på två ben. Det ena är disciplin – där affärsmannaskap, strategi och analys hör hemma. Det andra benet är passion – här finns design, hantverket och kreativitet. Det ena behöver det andra för en lyckad transformation. Det är först när vi går på djupet för att förstå, som vi maximerar effekten av arbetet. För oss är design i första hand inte hur något ser ut. Utan vad det gör. Design är att skapa åtråvärd lösning – oavsett om det gäller en affärsmodell, varumärke eller upplevelse.

Hur vi gör det

Vi fokuserar först på funktionen, för att sedan ge den form. Därför är vår process indelad i fyra delar: Learn, Think, Innovate, Make där vi besvarar:
• Vilket nytt värde kan vi skapa, nå eller göra anspråk på?
• Vad krävs av vårt varumärke för att få tillgång till värdet?
• Hur får vi vårt företag att se det, för att kunna uppfylla det?
• Hur berättar vi det för världen?

Vad levererar vi?

Business design
Varumärkesgenomlysning
Kundupplevelsekartläggning
Konkurrensanalys
Målgruppsanalys
Trendanalys
Möjlighetskartläggning
Syfteskartläggning

Värdeerbjudande

Brand Design
Varumärkesstrategi
Varumärkesarkitektur
Varumärkesplattform

Kommunikationsstrategi
Innehållsstrategi
Budskapsramverk
Namn
Strategisk storytelling

Experience design
Visuell identitet
Grafisk design
Art Direction
Copywriting
Foto och film

Förpackningsdesign
UX och UI design