Newbody Family –En del av föreningsrörelsens framtid

Newbody är den ledande föreningspartnern i Sverige. Sedan 1986 har varumärket vuxit och blivit ett av Sveriges mest köpta och omtyckta. Inte minst för sin otroliga kvalitet. Men framtiden för föreningar är komplex. Med sviktande deltagarsiffror kommer nya utmaningar, problem och möjligheter. Linderoths fick uppdraget att definiera hur Newbodys roll i föreningsrörelsens framtid skulle se ut.

Det svenska samhället står i direkt koppling till föreningslivet. Desto fler föreningar, desto mer tillit, jämställdhet och integration. I takt med ökade klyftor minskar dock föreningslivet. För en framtid där föreningar blomstrar igen krävs en verklig partner. Därför behövde Newbody renodla både sitt fokus på produkter och försäljning, men framförallt bli en accelerator för föreningarna själva.

Tillsammans gjorde vi en affär- och varumärkestransformation för att öka relevans, genomslagskraft och lojalitet. Men utan att tappa möjligheten att driva, underlätta och stötta försäljning.

Uppmätta effekter efter lanseringskampanj

• Dubblat antalet besök in i e-handel
• Dubblad omsättning i e-handel v 1, ytterligare ökning vecka 2
• 7-9% konvertering på e-handeln
• Ökad försäljning av äldre befintliga produkter(från 2,5% till 9-10% av total fsg)
• 100% fler förfrågningar om att starta försäljning (60% mer än föregående år)
• Ökad försäljning i katalog

Läs mer om

• Skapades en ny arkitektur på varumärken där Newbody Family blir alla föreningarnas partner

• Skapandet en ny site som definierade Newbody Familys syfte, erbjudande, fördelar och bevis

• Innovation nya tjänster: Cupguiden och Magasinet som förenklar för föreningarna

• Lansering av en ny e-handel så varje lag kan tända sin tillfälliga shop och lättare nå sina mål

• Varumärket Newbody Family som accelerator för föreningslivet definierades och designades

• Newbody renodlades till produktvarumärke genom en uppfräschning

• Ett nytt hemkoncept Home Seremonies lanserades från ax till limpa

• För båda sortiment utvecklades produktdesign, förpackningar, produktfoto, namn och budskap

• Katalogen redesignades för att underlätta försäljning, användning och effektiviteten i arbetet

• Mediabudgeten viktade enligt 60/40% till fördel för att skapa efterfråga

– En budskapsplattform och kommunikations- och upplevelsestrategi utvecklades

– PR, Varumärkeskommunikation, Syftesdriven aktivering, Produktdriven aktivering och Retargeting linjerades för maximal kundupplevelse

• Varumärkeskommunikation i form av film i breda kanaler samt online lanserade förändringen

• Print i breda media understödde varumärkeskommunikationen

• Långa varumärkesbyggande banners på föreningsspecifika platser konkretiserade erbjudandet
• Föreningsspecifika kanaler möjliggjorde också konverterande banners