Brion – Att installera framtiden

Tjänster

Brand Strategy
Brand Design
Brand Writing
Content Creation

Brion hade på fyra år nått 0,5 mdr i omsättning, och på rekordkort tid lyckats bli AAA-certifierade. För att samla och rikta den inneboende kraften, fick Linderoths uppdraget att definiera Brions roll i en värld där energiåtgång är en av planetens viktigaste frågor. Hur ser framtiden ut för installationsbolag? Hur ska ett installationsbolag agera för att vi andra ska ha en framtid?

Byggnader står enligt vissa beräkningar för upptill 40% av världens totala co2-utsläpp. Det är en av de stora fem påverkarna. Installation bygger på kunskap om teknik för att optimera ekonomi och eller energi. Så vi riktade all den kunskapen till något nytt. Brion är inte ett el-, ventilations-, kyl-, teknik-, rör- eller solenergibolag. Brion är inte ens i installationsbranschen. Brions bransch är energieffektivitet i byggnader. Så installerar Brion framtiden. För oss alla.

Tillsammans gjorde vi en affärs- och varumärkestransformation utifrån tre perspektiv – medarbetare, talang och kunder:

 

— Med avstamp i affärsplanen definierade vi affärsnytta online

— Konkretiserade kulturen med ledningsgrupp och stakeholders

— Identifierade Brions unika roll som en decentraliserad innovativ utmanare

— Designade varumärket genom storytelling kring de särskiljande faktorerna

— Utvecklade erbjudanden (EVP) för två målgrupper: Entreprenörer & Montörer

— Formulerade erbjudanden för varje teknikgren samt branscher

— Utvecklade nya tjänsten Energioptimering

— Systematiserade lokalt arbete genom vår portal med integrerade mallar i beställningssystem